Kosova në lëvizje – Kontributi i diasporës

E premte 18 qershor 2021, 14.00 – 16.30h online nëpërmjet ZOOM

Takim publik i PS Migrant*eve dhe PS Zvicër

Programi

Përshëndetja
Fabian Molina (deputet nacional i PS) & Arber Bullakaj (Këshilli drejtues PS Migrant*et)

Deklaratat hyrëse
Liza Gashi, Zëvendësministre për politikë të jashtme dhe diasporë, Kosovë
Sihana Bejtullahu, Bashkë drejtore GERMIN për pjesëmarrjen e diasporës
Cyrill Rogger, SOLIDAR, përgjegjës i programeve në Evropën juglindore
Ruth Huber, ambasadore, EDA, Nënkryetare e SDC, shefe për bashkëpunim-lindor

Diskutim në panel
me referues/et dhe publikun nën drejtimin e deputetit nacional Fabian Molina

Grupet e punës
Kontributi i diasporës për një zhvillim të qëndrueshëm dhe demokratik në Kosovë
– Kontributi i diasporës mbi projektet punuese të SDC dhe Solidar në Kosovë
– Si të krijohet siguria juridike për investimet dhe transferim e përvojave të NVM
– Bashkëpunimi i partive në rrafshin e anëtarësisë dhe në nivelin parlamentar
– Bashkëpunimi i sindikatave për fuqizimin e partneritetit social
– Kontributi për tejkalimin e nacionalizmit dhe për barazi e gjithë-përfshirje

Raundi përfundimtar dhe rezoluta

Gjuhët: gjermanisht, frëngjisht, shqip. Përkthim simultan në dhe nga shqipja

Të gjithë të interesuarit janë të mirëseardhur – lajmërimin luteni ta bëni përmes Email-it tek peter.hug@spschweiz.ch – të lajmëruarit marrin vegëzën (LINK) për lidhje në ZOOM

Mbeshtetur nga prointegra.ch