20.3 C
Zurich
Sunday, June 16, 2024

Kur punëdhënësi nuk i paguan kontributet e pensioneve të AVS/AHV dhe LPP/BVG

Cila është procedura që duhet të ndiqni kur punëdhënësi juaj nuk paguan kontributet ligjërisht të detyrueshme pensionele të AVS/AHV dhe LPP/BVG? Në rast të mos...

Trajtimi i barabartë në sigurim dhe përfitim

Pas përfundimt të ratifikimit në të dy shtetet kontraktuese Marrëveshja ndërshtetërore e Sigurisë Shoqërorore në mes të Zvicrës dhe Shqipërisë hyn në fuqi duke...

Pyetje e përgjigje nga bota e punës në Zvicër: Koha e punës provuese

A lejohet të caktohet puna provuese për herë të dytë? Motra ime ka lidhur një kontratë pune tremujore me një firmë për ndërmjetësimin e punës....

Pyetje e përgjigje nga bota e punës në Zvicër: Certifikata e ndërmjetme pune

A ekziston e drejta në certifikatën e ndërmjetme të punës? Nëna ime punon qe 10 vite në firmën e njëjtë dhe dëshiron që të zhvillohet...

Pyetje e përgjigje nga bota e punës në Zvicër

Dëftesa mjekësore: A mund të kërkojë shefi një ekzaminim? Ka 5 javë që unë jam i sëmurë. Për çdo javë shefit tim ia kam dorëzuar...

Zvicër: Referendumi kundër uljes së pensioneve BVG 21

Të paguash më shumë, për më pak pension Është dorëzuar referendumi kundër reformës së shtyllës së dytë të pensioneve BVG 21: Mbi 140’000 njerëz kanë...