Sigurimi social në shoqërinë zvicerane të migracionit

Përse migrantët gjithnjë e më shumë janë të prekur nga varfëria, pasiguria apo mungesa e strehës? Kësaj çështje i kushtohet numri i ri i...

Pyetje e përgjigje nga bota e punës në Zvicër

Puna të dielave për prindër: Çka vlen në gastronomi? Burri im dhe unë, që të dy, punojmë në kioskën e stacionit të trenit. Atje secili...

Pyetje e përgjigje nga bota e punës në Zvicër

Divorci: A ka të drejtë arka e papunësisë që të transferojë paratë e mirëmbajtjes direkt ish-gruas? Unë jam i papunë dhe në mes të divorcit....

Pyetje e përgjigje nga bota e punës në Zvicër

Borxhet: A ka të drejtë Arka e Papunësisë mëditjet e mija t’ia paguajë zyrës përmbaruese? Unë jam i papunë dhe kam borxhe. Zyra përmbaruese ka...

Zvicër: «Pjesëmarrja në demokraci»

Intervistën mbi demokracinë, deficitin e demokracisë dhe rolin e sindikatës Unia, me Hilmi Gashin, drejtues i grupeve të interesit në Unia e zhvilloi kolegia...

1 Tetori: dita ndërkombëtare e njerëzve të moshuar

Në kuadër të “ Ditës ndërkombëtare të njerëzve të moshuar” me 1 tetor shtrohet pashmangshëm pyetja se cilat janë probleme dhe nevojat që kanë...