Material informues mbi certifikatën Covid: Video sqaruese

Njerëzit e vaksinuar, të shëruar e rikuperuar ose të testuar negativisht mund të aplikojnë për një certifikatë COVID në formë letre ose në formë digjitale sie PDF për aplikacionin “Certifikata COVID”.

Detaje të mëtejshme mbi certifikatën mund të gjenden në materialin e informacionit. Materiali informues përpos në gjermanisht, frëngjisht, italisht, reto-romanisht dhe anglisht është në dispozicion edhe në gjuhët tjera relevante të Zvicrës, ndër të tjera edhe në gjuhën shqipe.

Në vijim ju ftojmë të ndjeni videot sqaruese të Entit Federal për Shëndetësi të Zvicrës në shqip duke shtypur në secilën video më poshtë:

Pjesa e parë:

Pjesa e dytë:

Pjesa e tretë: