Marrëveshja për sigurimet shoqërore me Kosovën – Po afron fundi i diskriminimit disavjeçar!

Sot, Komisioni për Siguri Sociale dhe Shëndetësisë i Senatit të Zvicrës ka kërkuar njëzëri miratimin e Marrëveshjes së Sigurimeve Shoqërore me Kosovën. Kjo hap afron hyrjen në fuqi të marrëveshjes. Sindikata Unia për vite me radhë ka udhëhequr një fushatë për fuqizimin sa më të shpejtë të marrëveshjes, andaj edhe përshëndet vendimin e këtij Komisioni, por edhe kërkon një zgjidhje që mundëson përfitimin retroaktiv të pretendimeve nga fusha e sigurimeve shoqërore.

Kosova është i vetmi shtet pasardhës i Jugosllavisë me të cilin Zvicra që nga 1 prilli 2010 nuk ka vazhduar të zbatojë marrëdhënie kontraktuale nga fusha e sigurimeve shoqërore. Që atëherë, pensionet janë paguar vetëm për shtetasit e Kosovës që jetojnë në Zvicër.

Marrëveshja e re koordinon sigurimin dhe përfitimet e kolonës së parë të sigurimeve Shoqërore: sigurimin e pleqërisë dhe trashëgimtarëve si dhe të sigurimit të invaliditetit. Qysh më 18 tetor 2018, parlamenti i Kosovës e ka ratifikuar marrëveshjen. Megjithatë, pas ratifikimit te saj nga parlamentit i Kosovës, për të hyrë marrëveshja përfundimisht në fuqi, është e nevojshme të ratifikohet edhe nga të dy dhomat e parlamentit të Zvicrës. Së shpejti pritet që marrëveshjen ta votojë Dhoma e Kantoneve.

Të sigurohet pagesa retroaktive e pensioneve
Pas vendimit të sotëm nga Komisionit të Senatit të Zvicrës, diskriminimit disavjeçar po i afrohet fundi. Ngase, me hyrjen në fuqi të marrëveshjes së re, diskriminimi ndaj qytetarëve të Kosovës për periudhën e ardhshme do të përfundojë. Mirëpo nuk është paraparë përfitimi retroaktiv. Unia kërkon një zgjidhje, për të mundësuar pagesën e pensioneve edhe për pretendimet e periudhës kohore, në të cilën nuk është zbatuar marrëveshja.

Bernë, me 20 shkurt 2019

Për pyetje shtesë:
Osman Osmani, sekretar për migracion, +41 79 934018 89
Leena Schmitter, zëdhënëse e Unia, + 4179 480 13 08