Pensionet e Zvicrës – Drejt një marrëveshjeje me Kosovën

Televizioni publik zviceran në gjuhën frënge, dje më 21 mars 2019 në lajmet kryesore të mbrëmjes ia kushtoi një reportazh të shkurtër aprovimit nga Dhoma e vogël e Parlamentit të Zvicrës të Marrëveshjes së re ndërshtetërore mbi sigurimet shoqërore me Kosovën . Në vijim po japim  edhe kumtesën e publikuar në ueb faqen e televizionit zviceran në fjalë (RTS – Radio Télévision Suisse)

Në vegën e bashkangjitur vijuese mund të ndiqni video reportazhin në fjalë:

https://www.rts.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=10308288&startTime=24.905

Kosovarët që kthehen në vend duhet përsëri të marrin pensionin e tyre AVS ose AI. Këshilli shtetëror i Kantoneve mbështeti një marrëveshje të re të nënshkruar me Prishtinën. Këshilli Kombëtar ende nuk ka vendosur dhe teksti mund t’i nënshtrohet referendumit opsional.

Në thelb, marrëveshja e re korrespondon me marrëveshjet e tjera të sigurimeve shoqërore të lidhura nga Zvicra. Ajo plotëson standardet ndërkombëtare të koordinimit të sistemeve të sigurimeve shoqërore.

Kosova është i vetmi shtet i ish-Jugosllavisë me të cilin nuk ka marrëveshje që nga viti 2010, tha Pirmin Bischof (PDC / SO) në emër të komisionit. Në dhjetor të vitit 2009, qeveria kishte vendosur të mos e ripërtërijë atë pasi hetuesit që kishin qenë në vend që hetonin abuzimet kishin marrë kërcënime me vdekje.

Në këtë proces, Zyra Federale e Sigurimeve Shoqërore kishte refuzuar pagesën e pensioneve të reja AHV/AVS dhe IV/AI. Pas disa trajtimeve, Gjykata Federale më në fund e provoi atë vendim si të drejtë.

Që atëherë, kosovarët që kthehen në vendin e tyre, shpesh pas viteve të punës së rëndë dhe me probleme serioze shëndetësore, nuk mund të përfitojnë pensionet e tyre. Rregullat ligjore nuk lejojnë retroaktivitetin, tha Didier Berberat (PS / NE).