Brenda 6 muajve, arrestohen 700 persona për posedim të narkotikëve

Vetëm brenda gjashtë muajve të fundit, në Kosovë janë arrestuar më shumë se 700 persona për posedim të narkotikëve. Nga gjithsej 631 raste, rreth 725 persona janë arrestuar nga Policia e Kosovës për posedim të narkotikëve. Prej tyre 697 janë shqiptarë, 5 serb dhe 64 të nacionaliteteve tjera.

Në rreth 399 operacione të Policisë së Kosovës, 98 prej tyre janë arrestuar për trafikim, 511 për posedim dhe katër për kultivim të narkotikëve.

Këto të dhëna i ka siguruar lajmi.net nga Policia e Kosovës.

Deri më tani Prokuroria ka trajtuar mbi 500 lëndë që kanë të bëjnë me përdorimin e narkotikëve.

Po ashtu janë konfiskuar edhe droga të tjera, përzierës dhe prova të tjera materiale, 120 gram methmfetamine, 614.89 gr amfetamine dhe 81 hapa amfetamine, 0.2 gr speed, 189 hapa dontadent, 134 ml – ghb, 692 gr perzires, (4) Metadon, 1 Solucion Acidi, 1 Heptanon, 1 Aporil, 1 Vartec.

Vetëm brenda gjashtë muajve të fundit, në Kosovë janë arrestuar më shumë se 700 persona për posedim të narkotikëve. Nga gjithsej 631 raste, rreth 725 persona janë arrestuar nga Policia e Kosovës për posedim të narkotikëve. Prej tyre 697 janë shqiptarë, 5 serb dhe 64 të nacionaliteteve tjera.

Në rreth 399 operacione të Policisë së Kosovës, 98 prej tyre janë arrestuar për trafikim, 511 për posedim dhe katër për kultivim të narkotikëve.

Këto të dhëna i ka siguruar lajmi.net nga Policia e Kosovës.

Deri më tani Prokuroria ka trajtuar mbi 500 lëndë që kanë të bëjnë me përdorimin e narkotikëve.

Po ashtu janë konfiskuar edhe droga të tjera, përzierës dhe prova të tjera materiale, 120 gram methmfetamine, 614.89 gr amfetamine dhe 81 hapa amfetamine, 0.2 gr speed, 189 hapa dontadent, 134 ml – ghb, 692 gr perzires, (4) Metadon, 1 Solucion Acidi, 1 Heptanon, 1 Aporil, 1 Vartec.