Të ndjekur nga stresi?!

Ejani edhe JU që të merrni pjesë në ligjëratën informative dhe debatin me temën „Si të shmangim stresin“ dhe rreth reaksionit të stresit – pasojat mentale, emocionale dhe trupore me ekspertin e mirënjohur Dr. Xhevat Hasani

Takimi mbahet ditën e dielë, më 2 prill 2017

Koha: Në orën 14:30 – 16:30

Vendi: Salla e Gemeinschaftszentrum Oerlikon
Adresa: Gubelstrasse 10, 8050 Zürich

Për më shumë informata na kontaktoni
Tel. 076 419 11 10, info@parandalo.ch, www.parandalo.ch

Ky ligjërim mbështet nga Entit për Integrim i qytetit të Zürich-ut, në kuadër të programit kantonal për integrim, poashtu mbështet nga Institutit kantonal për çështjet e Integrimit dhe Sekretariatit Shtetëror për Migracion.
Ju përshëndes dhe ju ju mirepresim të dielën

Me respekt
Valdete Hoti

……………………..
Verein PARANDALO
Wohnstadion Kirchenacker 8
8050 Zürich

Tel. direkt 076 386 88 44
Tel. 076 419 11 10