Kur do të arrihet Marrëveshja mbi Sigurimet Shoqërore me Kosovën?

Është koha e fundit për një Marrëveshje të sigurimeve sociale me Kosovën

Sot në mënegjes në sesionin e radhës të Parlamentit të Zvicrës, deputeteja nacionale nga radhët e Partisë Socialdemokrate të Zvicrës, Barbyra Gysi dorëzoi një interpelancë për Qeverinë Federale të Zvicrës me anë të së cilës kërkon zgjidhje sam ë të shpejtë për Marrëveshjen ndërshtetërore mbi Sigrurimet Shoqërore mes Zvicrës dhe Kosovës.

Kur do të arrihet Marrëveshja mbi Sigurimet Shoqërore me Kosovën?

Nga 1 prilli i vitit 2010 për pensionistët e Kosovës, të cilët kanë punuar në Zvicër dhe e kalojnë moshën e pensionit të pleqërisë në vendlindje, është krijuar një gjendje e padrejtë, pasi Zvicra nuk vijon të zbatojë Marrëveshjen e trashëguar për Sigurimet Shoqërore të ish-Jugosllavisë në raport me Kosovën. Pensionet që janë vendosur nga kjo datë kohore nuk vijojnë të paguhen në Kosovë. Pensionistëve të prekur iu është hequr baza ekzistenciale e mbijetesës në moshëne pleqërisë, gjendje kjo që shkakton probleme elementare dhe është e paqëndrueshme e pakuptueshme.

Tek ne ka pasur intervenime të ndryshme me qëllim të zbatimit të mëtejmë të Marrëveshjes për Sigurimet Shoqërore me ish Jugosllavinë, apo fillimin e bisedimeve për një Marrëveshje të re bashkë me një zgjidhje të ndërmjetme deri në negocimin e të resë. Qeveria federale justifikonte këtë gjendje te paqëndrueshme me mos përmbushje të kushteve nga shteti i Kosovës. Në ndërkohë qeveria e ka Kosovës ndërmarrë disa hapa. Çështjet e hapura janë adresuar, regjistri civil është mundësuar të ofrohet në bazë të dyfishtë, si dhe legjislacioni i sigurimeve shoqërore për një Marrëveshje është iniciuar. Pastaj ka ndodhur edhe një takim mes ministrave të të dyja vendeve.

Në fillim të këtij viti është instaluar një qeveri e re në Kosovë dhe ka ndodhur edhe ndërrimi në Ministrinë për Mirëqenie Sociale. Edhe qeveria e re në ndërkohë është përgjigjur në pyetjet tjera shtesë.

Unë lus qeverisë federale të përgjigjet në pyetjet vijuese:

  1. Si është gjendja aktuale në ndërlidhje me Marrëveshjen ndërshtetërore për Sigurimet Shoqërore Zvicër- Kosovë?
  2. A ka edhe parakushte tjera, të cilat ende duhet plotësuar?
  3. A mundet të plotësoi Kosova kushtet tjera për një Marrëveshje të re të Sigurimeve Shoqërore?
  4. Kur do të fillojnë bisedimet për një Marrëveshje të re për Sigurimet Shoqërore dhe kur mund të llogarisim me zbatimin e një Marrëveshjeje ne fjalë?
  5. A është e mundshme instalimi i një zgjedhje të përkohshme kompromisi, deri në kohën kur të gjejë zbatimin Marrëveshjes e re?

Osman Osmani, nënkryetar i migranteve/ëve të Partisë Socilademokrate të Zvicrës