Deputetja shqiptare në Kroaci thotë se aty ka shumë shqiptarë

Zagreb, 22.12.2015. - Èetvrti krug konzultacija predsjednice Republike s èelnicima parlamentarnih stranaka i izabranim saborskim zastupnicima. Na fotografiji Ermina Lekaj Prljaskaj. foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIÆ / lsd

Mesa duket Kroacia është në masë të madhe e populluar edhe nga shqiptarët, pjesa më e madhe e të cilëve jetojnë në rrethinën e Zagrebit, ndërsa një pjesë më e vogël në zonat bregdetare.

Kështu ka thënë deputetja shqiptare në Parlamentin e Kroacisë Ermina Lekaj-Përlaskaj, e cila gjithashtu ka thënë se zanati të cilin kryesisht e ushtrojnë shqiptarët në Kroaci janë furrat, ndërsa kryesisht merren me zanate në përgjithësi.

Sipas statistikave të bbëra të ditura deri më tani, thuhet se nnë Kroaci jetojnë diku rreth 30,000 shqiptar. Ky numër mund të jetë akoma më i madh, përshkak se disa janë deklaruar si myslimanë apo edhe kroat, në mënyrë që të marrin sa më parë nënshtetësitë kroate.

Deputetja Lekaj-Pralaskaj ka thënë që me të marrë mandatin e deputetes është angazhuar në inicimin e grupit miqësor Kosovë-Kroaci, pasiqë një grup i tillë në raport me Shqipërinë tashmë ekziston.

Grupi miqësor me Kosovën është formuar dhe bashkëpunimi me të dyja shtetet po shkonë shumë mirë.

Mesa duket Kroacia është në masë të madhe e populluar edhe nga shqiptarët, pjesa më e madhe e të cilëve jetojnë në rrethinën e Zagrebit, ndërsa një pjesë më e vogël në zonat bregdetare.

Kështu ka thënë deputetja shqiptare nnë Parlamentin e Kroacisë Ermina Lekaj-Përlaskaj, e cila gjithashtu ka thënë se zanati të cilin kryesisht e ushtrojnë shqiptarët në Kroaci janë furrat, ndërsa kryesisht merren me zanate në përgjithësi.

Sipas statistikave të bbëra të ditura deri më tani, thuhet se nnë Kroaci jetojnë diku rreth 30,000 shqiptar. Ky numër mund të jetë akoma më i madh, përshkak se disa janë deklaruar si myslimanë apo edhe kroat, në mënyrë që të marrin sa më parë nënshtetësitë kroate.

Deputetja Lekaj-Pralaskaj ka thënë që me të marrë mandatin e deputetes është angazhuar në inicimin e grupit miqësor Kosovë-Kroaci, pasiqë një grup i tillë në raport me Shqipërinë tashmë ekziston.

Grupi miqësor me Kosovën është formuar dhe bashkëpunimi me të dyja shtetet po shkonë shumë mirë.