Kur Shqipëria fiton

Kur Shqipëria fiton

Kur Shqipëria fiton
Gëzimi shpërthen
Zemra e mendja mbesin pa fjalë
Mbesin pa tekst
Kur Shqipëria fiton
Një ëndërr merr hov
Një shpresë tjetër lind
Për të mirin e të mbarin rrugëtim