Nga LKSH Austri: konkurs letrar për prozë e poezi

LIDHJA E SHKRIMTARËVE DHE KRIJUESVE SHQIPTARË NË AUSTRI “ALEKSANDËR MOISIU“
Shpall konkurs letrar për prozë e poezi
Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:
Të jetë krijues që jeton në Austri, jo nga vende të tjera.
Krijimet duhet të jenë në gjuhën shqipe dhe të pabotuara më parë.
Individi mund të konkurrojë në prozë dhe poezi vetëm me nga një krijim letrar.
Krijimet do dërgohen në E- mail: allmucavioleta@yahoo.com me titullin “Aleksandër Moisiu 2021“
Autori i dërgon të dhënat e tij personale, pra identifikimin.
Afati i dërgimit:
Afati i dërgimit të krijimeve letrare është prej datës 20 shtator deri më 10 tetor 2021.
Të gjitha krijimet konkurruese do ruhen me shifra të mbledhura nga një person i caktuar nga kryesia i cili do komunikojë me jurinë profesionale vetëm përmes shifrave të krijimeve që konkurrojnë. Juria ka afat për vlerësim nga data 12 tetor 2021 deri më 30 tetor 2021. Shpallja publike e fituesve do bëhet me 20 nëntor 2021.
Ndarja e çmimeve do bëhet me rastin e aktivitetit shënjues të dhjetëvjetorit të Lidhjes.
Çmimet e konkursit:
Prozë Poezi
Vendi i parë -150 euro Vendi i parë -150 euro
Vendi i dytë -100 euro Vendi i dytë -100 euro
Vendi i tretë -50 euro Vendi i tretë -50 euro
Vjenë, 17.09.2021