NË PARKUN E ERËS NË SELAC

NË PARKUN E ERËS NË SELAC

Pak para se të mbërrijmë
Në Parkun e Erës në Selac të Vushtrrisë
Një krua i bardhë na përshëndet
Na ofron ujë të freskët të pijmë
Dhe hedh në duart tona ujë pandërprerë
Që të lajmë fytyrën e sytë
Këtu pastaj shohim kthjellët shumë
Peisazhe përreth
Se këtu qiellin e kemi bashkudhtar
Që ec me ne krahpërkrah shoqëruar prej resh
Dielli, drunjët, bari, gurët e shkëmbijtë
Fluturat, lulet, insektet e shpezët
I gëzohen ndjellamirës erë
Hapave, fjalëve e shkrepjeve tona
Dhe zukatjes së fluturave gjigande
Që ia kanë marrë valles
Në Bajgorën e bukur
Duke na dhuruar
Energji të ëmbël e të pastër sot e përherë