DOKUMENTE PËR PUNË

DOKUMENTE PËR PUNË

Një dokument që s’je nën hetime për vepër penale
Te Pallati i drejtësisë (së munguar)
Analiza mjekësore për shëndetin (e nëpërkëmbur)
Te Instituti i medicinës së punës në objektin e
Kek-ut të lënë për turp në duar mëshire në Kastriotin e tymtë
Një dokument që s’ke të kaluar kriminale
Në Stacionin rajonal të policisë (ku nuk e dijmë se cilat denoncime kanë vlerë)
Zgërdhihemi në Kosovën që e qaraveshëm
E po e qaraveshim vetë
Këndellja lëviz kokën andej-këndej