„Shqiptarët e Zvicrës -1001 pamje“ – mund të porositet edhe me postë

Libri i sapodalë nga shtypi „Shqiptarët e Zvicrës -1001 pamje“

tash e tutje mund të porositet edhe me postë

Çmimi CHF 99.-
+ CHF 11.- shërbimi postar (për Zvicër) në konton:

Teuta Kerhani-Rifati
Weidmannstrasse 12 8046‎  Zürich
ZKB/ IBAN:CH26 0070 0112 5000 8522 4

Info: Teuta Kerhani-Rifati:
078 812 28 03  &  t.kerhani@fenix-zh.ch
Autori, Rexhep Rifati:
078 686 53 29 & rexheprifati@hotmail.com