Foto nga Ruzhdi Ibrahimi: Grifsha në fluturim realizuar në Valis-Zvicër

Grifsha në fluturim realizuar në Valis-Zvicër
Grifsha në fluturim realizuar në Valis-Zvicër

Foto nga Ruzhdi Ibrahimi

Grifsha në fluturim realizuar në Valis-Zvicër