Jehonë janari

Jehonë janari

Çdo ditë
Ditë përpjekjesh
Për liri, begati, dinjitet
Duhet të jetë
Muaji Janar
Sikurse
Muaji Nëntor
E muajt e tjerë
Plot ngjarje
Plot përpjekje
Plot beteja
Plot ditë e data historike
Të dhimbshme
Krenare
Që ndriçojnë
Shtigjet drejt dritës

Ndodh

Ndodh
Shkoj
Në stacion
Pres
Trenin
Në udhën
E shtruar
Pa binarë

Lule në borë

Një lule në borë
Me kapelë në kokë
Diku
Në Fushë Kosovë