Si jetojmë sot në botë!

Mënyra se si jetojmë sot, ka ndryshuar shumë nnga vitet e kaluara. Njerëzimi ka pësuar një evoluim të bollshëm sa i përket mënyrës dhe sjelljes së jetesës dhe njëri nga shkaktarët më të mëdhenjë të kësaj është pikërisht zhvillimi I teknologjisë.

Por, pavarësisht kësaj, problemet me të cilat përballet shoqëria gjithandej nëpër botë, kanë mbetur akoma të njejta.

Sidoqoftë, fotot që do ti shihni më poshtë, janë pasqyrimi më i mirë i evoluimit nëpër të cilin ka kaluar njerëzimi.