Shërbime tjera

Shërbime e oferta tjera të mundshme

Zyra profesionale PRO INTEGRA gjithashtu i vë në dispozicion shkathtësitë e burimet e saj për projekte të tjera që ne besojmë se mund dhe ia vlejnë të realizohen.
Zyra profesionale PRO INTEGRA është e interesuar të bashkëpunojë me institucionet dhe organizatat e specializuara në tërë Zvicrës, me prioritet atë gjermano-folëse.
Qendra këshillimore ka për qëllim të ofrojë ose të ndihmojë në gjetjen e zgjidhjeve për të gjithë ata që kanë nevojë për ndihmë në fushat e përmendura (qofshin ata individë, komunitete apo autoritete private).
Manifestimet deh aktivitetet integruese me migrantët dhe vendasit, manifestimet kulturore, udhëtimet studimore, shkëmbimet kulturore me komunitetet zvicerane dhe komunitete të tjera si dhe gjithçka që ndihmon e formon bashkëjetesën e mirë, përfshihen ndër të tjera aktivitetet dhe veprimtarinë tonë.