Këshilla dhe informata për prindërit e të rinjve mes shkollës dhe profesionit

862

Të dashur prindër,

A ka fëmija juaj vështirësi për gjetjen e firmës për aftësim profesional e profesionit apo ka ndërprerë atë?

  • Si mund të ndihmoni fëmijën tuaj në përzgjedhjen e shkollës apo profesionit?
  • Çfarë ofertash ka për të rinjtë që nuk kanë zgjidhje vijuese?
  • Si funksionon sistemi shkollor dhe ai profesional në Zvicër?
  • Ku mund të gjeni mbështetje për preokupimet tuaja tjera?
  • A keni pyetje të tilla apo pyetje tjera të ngjashme?

Atëherë na telefononi, ne ju mbështesim dhe ju informojmë me dëshirë, si personalisht ashtu edhe përmes telefonit.

 Këshillat janë falas

Verein S.E.S.J. Starke Eltern – Starke Jugend
Shoqata P.F.R.F – Prindër të fortë – rini e fortë

Weberstrasse 21 (im Hof) 8004 Zürich
Tel. 044 242 27 27 info@sesj.ch
http://www.sesj.ch/