Rrjeti

Ne bashkëpunojmë me profesionistë, shërbime profesionale, zyra dhe institucione në nivel lokal, regjional dhe kombëtar.

Sponsorizimi i projekteve, detyrave dhe ofertave pranohen të mandatuara nga institucionet e ndryshme dhe përfaqësuesit e grupeve të interesit. Ato zbatohen dhe në përfundim raportohet për punët e kryera si dhe mbi rrjedhën dhe rezultatin arritur.

Ne nxisim e inkurajojmë bashkëpunimin me njerëz dhe institucione nga fushat e lartpërmendura, të cilët ndjekin synime të përafërta ose të ngjashme me “Pro Integra”

Ne ofrojmë shërbime plotësuese dhe sipërfaqësore në fushat e përmendura.

Komunikimi dhe informacioni i jashtëm për ne janë një mjet i rëndësishëm i punës.

Një bashkëpunim i mirë dhe i suksesshëm është zhvilluar me organizatat e institucionet vijuese:

  • Ekipi për Konfliktet Ndërkulturore (TIKK)
  • Shkollat e larta universitare për punë sociale (HSA Zurich & HSA Luzern)
  • Prokuroria për të rinj nga Kantoni Schaffhausen, ai Aargau, St. Gallen, etj.
  • Sekretariatet Rinore Kloten, Wädenswil, Adliswil, etj.
  • Shtëpinë e fëmijëve në Bremgarten dhe shtëpitë e tjera shkollore
  • Enti Federal për Migracion (EKM), Drejtoria Zvicerane për Zhvillim-Bashkëpunim (DEZA)
  • infras (institucion hulumtues dhe anketor)
  • Radio Televizioni publik zviceran (SRF & DRS)
  • etj

www.unia.ch
www.bspk.org
www.shota.ch
www.changekultur.ch
www.parandalo.ch
www.cageneve.ch
www.sozialearbeit.zhaw.ch
www.hslu.ch
www.tikk.ch
www.kosova-aktuell.de
www.institut-psychotrauma.ch
www.vetevendosje.org
www.al-sh.ch
www.sp-ps.ch
www.sesj.ch