Rregullat e hyrjes në Zvicër

Kini parasysh në rastin e hyrjes në Zvicër.

 

Shumë të nderuar udhëtarë, për shkak të variantit shqetësues të virusit Omikron që nga data 4.12.21 vlejnë përcaktimet detyruese për të gjithë udhëtarët (sipas rregullores së Covid-19 për qarkullimin ndërkombëtar të personave). Kjo vlen edhe në rast se jeni vaksinuar ose shëruar. Informacione të tjera: www.bag.admin.ch/einreise

  • Të gjithë personat që hyjnë në Zvicër duhet të paraqesin një rezultat të testit negativ PCR (jo më i vjetër se 72 orë).
  • Katër deri në shtatë ditë pas hyrjes duhet të kryeni një test të dytë (testi PCR ose testi i shpejtë antigjen).
  • Raportoni rezultatin e testit në kantonin tuaj ku qëndroni (shihni kodin-QR).
  • Respektoni gjithmonë në mënyrë konsekuente rregullat e higjienës dhe sjelljes (shihni kodin-QR).
  • Në rastin e simptomave: Testohuni –edhe në rastin e simptomave të lehta.
  • Kini parasysh detyrimin për karantinën për hyrjen nga shtetet dhe zonat me variantin shqetësues të virusit (shihni kodin-QR).