PJESËMARRJE PËR MIGRANTËT DHE TË RINJTË: WIL-I BËHET ME DEMOKRATIK

Më 28 shkurt 2016 me pjesëmarrje votuese prej 47,7%, pra me 5320 kundrejt 712 votave u aprovua mjaftë qartazi “Kushtetuta” e re e qytetit Wil/SG (të Kantonit St. Galen). Përmes rregullores rishtazi u mundësohet personave pa të drejtë vote e drejta që parlamentit të qytetit ti drejtojnë kërkesa e parashtresa. shkruan Arbër Bullakaj Qysh më … Continue reading PJESËMARRJE PËR MIGRANTËT DHE TË RINJTË: WIL-I BËHET ME DEMOKRATIK