Përkthime dhe lektorime

Përkthime profesionale gjermanisht-shqip të teksteve nga të gjitha fushat (edhe të teksteve voluminoze).

Lektorime profesionale të librave dhe artikujve shkencorë e artistikë nga të gjitha fushat nga një lektor me përvojë shumëvjeçare

Bislim Elshani, MSc. i shkencave filologjike
Adresa E-Mail: bislimelshani2@gmail.com
Tel. në Zvicër: +41 76 220 03 98
Tel. në Kosovë: +383 44 715 564