NË PLAZHIN E SHËNGJINIT

NË PLAZHIN E SHËNGJINIT

Në plazhin e Shëngjinit
Rrinë në harmoni
Vijat e drejta horizontale
E tokës, e detit, e qiellit

Në plazhin e Shëngjinit
Ke fat dhe peshkon një libër dashamirës
Nga çanta e librashitësit
Që kalon pranë pushuesve nën çadra dielli

Në plazhin e Shëngjinit
Fëmijët i bashkojnë lojërat e ëmbla si frutat e pemëve
Dhe dielli hedh dritë
Duke na dhuruar një tashmëri të artë