Musa Jupolli: ZËRI I UKSHIN HOTIT

ZË QË NDIHEJ

PËR DARDANI

PËR SHQIPËRI

Isha tfilluar nga derdhja e lumit

Që më dirigjonte në drejtim të burimit

Fletoja historinë e legjendave

Të shkrimeve, të mitologjisë

Fletoja edhe ato çka natyra

Më fliste në gjuhë arti

Zë që ndihej

Me sy të mi pashë zërin e Lumit

Që më fliste për historiografinë

Nostalgjinë shqiptare

Kur arrita ke burimi më tha

Bjeshka do ta fal fuqinë e vet

Që zëri yt të dëgjohet

Berlin

Londër

Paris

Vjenë

Zë n’ udhëtim

Përgjatë dy bregoreve historinë arbërore

Lisa , lule Çamërie, Liri Dardanie

Që Besa edhe Pemë ushqyese

Me vete kisha fletore e libra

Poezitë i lexoja edhe ato me zë

Tablo të këndshme, natyrë për meditim

Ecje me ngjyra të literaturës

Në dialog me zanat

Me fjalën e Ukshin Hotit

Zë që ndihej

Për DARDANI

Për SHQIPËRI !