Libër i bukur i Adem Gashit

Libër i bukur i Adem Gashit

Ky libër zbukuron çastet
Hijeshon ditën
Ndrit natën
Dhe hedh melhem
Mbi plagët