Lekturim dhe redaktim profesional

Lekturim dhe redaktim profesional

Lekturim dhe redaktim profesional

Për studentë, akademikë dhe autorë të pavarur
Përfshin: tema të diplomave, teza, ese, artikuj, kujtime, biografi, autobiografi, gazeta, dorëshkrime…
E-Mail: lekturim.al@gmail.com
Viber/WhatsUp: +383 49 20 20 62
Facebook