KUVENDI I SHQIPTARËVE TE ZVICRËS – K o m u n i k a t ë

Për media, nga Kuvendi i Shqiptarëve të Zvicrës, në lidhje me vendimin e Byrosë Kosovare të sigurimeve për mos zbritjen e polisës për mërgimtarët. Javën e kaluar Byroja Kosovare e sigurimeve, ka dështuar ta aprovojë propozimin për uljen e tarifës së sigurimit kufitarë për 50 përqind, për bashkatdhetarët. Ky vendim, krejtësisht i padrejtë dhe diskriminues për bashkatdhetarët, është i papranueshëm.
Fakti tregon edhe njëherë se kompanitë e sigurimeve frikësohen nga vendimi për përgjysmim të çmimit, pasi që gjatë gjithë këtyre viteve, ato kanë pasuar vetëm fitime të pastra. Faktikisht, kompanitë e sigurimeve, nga polisa kufitare gjatë vitit të kaluar, kanë realizuar të hyra mbi 14 milionë euro.
Kjo iniciativë për zbritjen e kësaj tarife ishte proklamuar nga autoritetet më të larta në vend, si Qeveria, Parlamenti si dhe Banka Qendrore e Kosovës. Duke u konsideruar si e padrejtë shuma që bashkatdhetarët me vite kanë paguar. Lajmi që do të zbritet 50 përqind, polisa e sigurimit për bashkatdhetarët, që do të thotë nga 40 euro do të bie në 20 euro dhe për 15 ditë, 15 euro,
mbetet vetëm si deklaratë për media.
Deklaratat e Komisionit për Buxhet dhe Financa, kinse Komisioni paska vendosur që në shtator të nisin ndryshimin e këtij ligji, ku kompetencat për të vendosur për tarifa nuk do t`i ketë më Asambleja e Byrosë Kosovare të sigurimeve, tregon edhe njëherë fakti, se sa papërgjegjshëm sillen këto institucione karshi mërgimtarëve, të cilët janë Qytetarë të Republikës së Kosovës
dhe kontribuesit më të mëdhenj të Ekonomisë dhe zhvillimit të Kosovës.
Kuvendi i Shqiptarëve të Zvicrës, kërkon në mënyrë të prerë, që Institucionet përgjegjëse të Kosovës të tregojnë seriozitet dhe vullnet politik, që në njërën anë të ulen tarifat në 50 përqind, para se të fillojë ardhja e mërgimtareve për pushime verore në Kosovë, siç është premtuar, në anën tjetër të punohet në mënyrë intensive me të gjithë partnerët relevant, për arritjen e
marrëveshjes për kartonin e gjelbër.
Institucionet e Kosovës, e kanë për obligim ligjor dhe moral që të mos dëmtohen bashkatdhetarët nga politika monopoliste e grupeve të interesave.

Për më tepër informata:
Jeton Kryeziu, Kryetar,
Nat. 079/ 732 62 73,
E-mail: jkryeziu@kdbavocats.ch
Avni Binaku, Nënkryetar/Zëdhënës,
Nat. 078/ 804 44 06,
E-mail: avni.binaku@gmail.com