Kurset e Institutit Arsimor të Sindikatave:  PLANIFIKIMI I PENSIONIMIT

Kurset e Institutit Arsimor të Sindikatave:
“PLANIFIKIMI I PENSIONIMIT” dhe
“PENSIONIMI I PLEQËRISË NË ZVICËR!”

Mosha e pensionit vjen shpejt. Marrë parasyshë pyetjeve të shumta që parashtrohen, është e rrugës të keni informacionet e duhura para se të merrni vendime për fazën e pensionimit.

Cila është mosha e rregullt e pensionimit? A mund të dal më heret në pension? A mund të vazhdoj veprimitarinë ekonomike edhe pas daljes në pension! Si llogaritet pensioni i pleqërisë? Çka ndryshon në rast të ndryshimit të vendbanimit në moshën e Pensionit? Çfarë ndryshon me reformat e skemave pensionale në Zvicër?

Për përgjigjet në këto pyetje dhe një planifikim paraprak për moshën e pensionimit mund të merrni pjesë në kursin njëditor apo dyditor në gjuhën shqipe, të organizuar nga Instituti Arsimor i Bahskimit të Sindikatave në Zvicër “Movendo” si në vijim:

Kursi njëditor: Regjistrimi njëditor

Planifikimi i penseionsimit më 09.09.2023 në Bazel
Planifikimi i pensionimit pë migrant – Rentenplanung für MigrantInnen (albanisch) (movendo.ch)

Kursi dyditor: Regjistrimi dyditor

Pensionimi i pleqërisë në Zvicër: 28.10.2023-29.10.2023 në Vitznau
Pensionimi i pleqërisë në Zvicër – për anëtarët shqipfolës (movendo.ch)

 Për anëtarët e sindikatave: Unia, VPOD, Syndicom, SEV, Garanto dhe Nautilus plesëmarrja është falas!