Integras – Takim informativ për zgjedhjen e profesionit për prindër dhe të rinj në gjuhë të ndryshme

Offertë

Shoqëruesit më të rëndësishëm për të rinjtë gjatë procesit të kërkimit të profesionit, janë prindërit e tyre. Këtë rrol mund ta
përmbushni më mirë, nëse e njihni sistemin arsimor Zviceran dhe keni njohuri për procesin e kërkimit të profesionit.

Këshillimorja për profesione e Kantonit të Cyrihut ofron takime informative për sistemin arsimor Zviceran në gjuhë të ndryshme,
për zgjedhjen e profesionit dhe këshillime për profesione. Prindërve emigrant kështu ju ofrohet mundësia të informohen
në gjuhën e tyre amtare.

Përkthyeset dhe përkthyesit ndërkulturorë ndërmjetësojnë informata profesionale të këshillëdhënësve për profesione. Nxënës nga grupi gjuhësor përkatës raportojnë mbi përvojat e tyre gjatë zgjedhjes dhe kërkimit të vendit të mësimit të profesionit… Lexo më shumë…

 

Shkarko Dokumentin:
1. Flyer_Integras_albanisch
2. Einlageblatt_albanisch