Teuta Kerhani-Rifati

   

   

   

   

   

   

   

  Specialiste e diplomuar e sigurimeve

  Ajo është pronare e ndërmarrjes «Fenix Consulting GmbH», e cila zhvillon aktivitete në nomenklaturën e sigurimeve.

  Ajo mbaroi shkollimin profesional në fushën e ekonomisë. Më vonë, ajo krahas punës përfundoi arsimimin e lartë në IAF Finance dhe kreu seminare shtesë trajnimi. Aktivitetet në sektorin e sigurimeve i filloi në vitin 2000, kur ajo udhëhoqi me “Fenix” kompaninë “Confidutia GmbH” me njëmbëdhjetë të punësuar dhe me dhjetra punonjës tjerë të jashtëm.