Rexhep Rifati

    Gazetar

    Derisa jetonte në Kosovë, ai kaloi pjesën më të madhe të jetës duke punuar si korrespondent në gazetën “Rilindja” në qytetin e Ferizajt ku ishte aktiv në jetën kulturore dhe ishte njëri ndër themeluesin dhe folësin e parë të ansamblit të këngës dhe valleve «Kastrioti» , Fondin e Bursave të Solidaritetit, dhe gjithashtu mori një mandat me përgjegjës kulturore.

    Pas migrimit në Zvicër, ai vazhdoi të punonte me shkrime, qoftë si gazetar apo si redaktor në gazetat ditore dhe periodike, si dhe në portalet elektronike.

    Në vitin 2013 ai botoi librin monografik: «Shqiptarët në Zvicër – 1001 Pamje», ndërsa në vitin 2018, «Shtegtimet e një gazetari», edicion në tri gjuhë (AL / D / E)