Hilmi Gashi

     

    Ekspert migracioni dhe sindikalistë

    Ai u angazhua vullnetarisht në Radio RaBe në Bernë, si një kultivues i saj. Në kanalin alternativ kulturor ai krijoi programin shqiptar LAME (lajme, aktualitete dhe muzikë), ku ndihmoi edhe në ringjalljen e redaksisë (RaBe-Info).

    Ai pastaj kaloi në Kryqin e Kuq Zviceran si bashkë-kryesues i një qendre punësimi dhe informimi për refugjatët kosovarë në Biel / Bienne. Hilmiu ishte gjithashtu shumë aktiv dhe i suksesshëm si gazetar dhe regjisor. Pas kësaj udhëhoqi projekte në HEKS, si autor i pavarur i filmit dhe menaxher i projektit. Që nga viti 2005 ai ka punuar në funksione të ndryshme në sindikatën Unia.

    Hilmi është bashkëkryesues në OJQ-në Solidarité sans frontieres (Solidariteti pa kufij), President i Konfederatës së Sindikatave Thun dhe kryetar i Komisionit për Integrimin e Qytetit të Bernës dhe anëtar i Bordit Këshillëdhënës të Germin, me seli në Evropën Juglindore (Kosovë).