Denis Nushi

     

    Doktor në Sociologji dhe ekspert i migracionit

    Denis Nushi mban titullin e doktorit të sociologjike dhe licencën e filozofisë (lic.phil.) në antropologji, psikologji sociale (etnografi) dhe kriminologji. Ai, pas punës së tij tre-mujore në terren, shkroi punimin e tij të licencimit mbi sundimin e ligjit dhe jurisprudencën në Kosovën e pasluftës .

    Në vitin 2012, ai u përzgjodh si Ekspert i Migracionit nga Migrimi për Zhvillim (M4D) (http://www.migration4development.org/en/expert/mr-denis-nushi).

    Nga viti 2010 deri në vitin 2017, ai ka punuar si menaxher i projektit dhe specialist në Programin e Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP) në Prishtinë, Kosovë.