Identifikimi i infektimit me korona virus

Të nderuar bashkatdhetarë

Në këtë PDF e keni një përmbledhje të thjeshtë e cila duhet të lehtësojë zgjedhjen e llojit të saktë të provës dhe që duhet të inkurajojë të gjithë të testojnë veten rregullisht. Kur, ku dhe si duhet të testoj dhe kush paguan për kostot

Të gjitha dokumentet në 23 gjuhë tjera janë gjithashtu në dispozicion në www.migesplus.ch.