Google avanson sistemin e kërkimit

Google ka avansuar sistemet e saj të kërkimit, duke mundësuar kërkimin me anë të datës. Nëse dëshironi të kërkoni dicka, ndonjë lajm apo dokument të vitit të kaluar, këtë mund ta bëni duke shënuar datën. Mund të gjeni dokumente apo të dhëna deri para pesë vitesh.

Edhe nëse dëshironi të gjeni ndonjë shpërndarje të aktorëve apo politikanëve tuaj të preferuar, këtë mund ta bëni duke shënuar datën dhe gjetur shënimin që po kërkonit.