Ftesë për bashkëkuvendim

Grupi sindikalist shqiptar “Aktivistët” e Cyrihut në kuadër të aktiviteteve për vitin 2014 organizon manifestimin e rdhës në formë bashkëbisedimi të hapur me temën:

       “Mundësitë dhe kufijtë e participimit politik dhe shoqëror në Zvicër dhe në vendin amë”

Ftohen të gjithë aktivistët/et dhe anëtarët/et e Sindikatës Unia si dhe të gjithë bashkëkombësit/et tjerë të interesuar të marrin pjesë:

të shtunën, më 11 tetor 2014,

nga ora 17.00, në Unia Zentale,

Strassburgstrasse 12, 8004 Zürich, kati 6-të

 

Programi (nga ora 17.00):

17.00:                            Arritja

17.15 – 17.30                Fjala përshëndetëse dhe aktualiteti sindikalist

Drejtues/e përgjegjës/e i/e sindikatës Unia

Përfaqësuas të shtetit amë

 

17.30 – 18.00                Prezantim i shembujve të participimit politik e shoqëror në Zvicër

Shqiptar/e të agazhuar/a në nivele të ndryshme politike në Zvicër

 

18.00 – 18.45                 Diskutimi e identifikimi i mundësive dhe fushave të participimit politik e shoqëror në Zvicër si dhe në                                          vendin amë

Tryeza pune të moderuara lirshëm përmes participim aktiv të pjesëmarrësve

– Ku është i mundur participimi politik?!

– Ku është e thjeshtë pjesëmarrja, bashkëbisedimi dhe bashkërendimi?!

– Çka është penguese për participim në Zvicër e çka në vendin amë?!

– Çka është cytëse për arritjen e participim në Zvicër e çka për në vendin amë?!

 

18.45 – 19.00                Prezantimi i rezultateve të tryezave të participimit në plenum

Tryezat do ti moderojnë bashkëkombasit e angazhuar në jetën politike e shoqërore

 

19.00 – 19.30                Qytetaria dhe participimi politik në Zvicër – Projektet e mundshme

Pascale Steiner, EKM (Komisioni federal për çështje migracioni)

19.30 – 20.00                Diskutim i hapur me të pranishmit

 

20:00 – 20:15                Fjala e përfaqësuesit diplomatik të vendit amë

Konsulli gjeneral i Republikës së Kosovës në Zvicër, Dr. Sali Sefa

Përmbyllja e manifestimit (më së voni në ora 21:00)

 

Pjesëmarrja në manifestim, sikur edhe konsumimi i ushqimit si dhe pijeve të ftohta dhe atyre të nxehta, është falas.

Gjuha e bashkëbisedimit është shqipja me mundësimin e pjesërishëm të përkthimit në gjermanisht.

Për pyetje të mundshme mund të drejtoheni në mobilin 079 934 18 89 apo Email-in osman.osmani@unia.ch.

 

Xhafer Sejdiu, kryetar i Grupit “Aktivistët”, Cyrih       Osman Osmani, sekretar sindikal për migracion

———–

Këtë manifestim me pjesëmarrjen e tyre ndër të tjerë do ta nderojnë edhe:

EKM (Komisioni federal i Zvicërs për çështje migracioni)

– Konsullata e Republikës së Kosovës në Cyrih të Zvicrës

– Është ftuar edhe përfaqqësuesi i Ambasadës Shqiprate në Zvicër

– Përfaqësues/e të shoqatave dhe subjekteve të ndryshme shqiptare në regjion dhe Zvicër