Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit

22 maji në botë njihet si Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit. Për herë të parë kjo ditë u përkujtua nga Komiteti i Asamblesë së Përgjithshme të Kombbeve të BBashkuara më 29 dhjetor 1993, që shënon edhe datën e hyrjes në fuqi të Konventës së Diversitetit Biologjik.

Qëllimi I kësaj dite është rritja e ndërgjegjësimit dhe të kuptimit më të thellë të cështjeve që kanë të bëjnë me biodiversitetin.

Edhe Kosova këtë vit ka organizuar disa aktivitete simbolike për të shënuar këtë ditë. Një grup njerëzish nga fusha dhe gjenerata të ndryshme pritet të qëndrojnë në mallet e Sharrit, ku në të njejtën kohë do të shohin edhe biodiversitetin që natyra ia ka falur vendit tonë dhe do të diskutohen edhe mënyrat se cfarë komuniteti i njerëzve duhet bërë për ti mbrojtur dhe ruajtur ato.