Dinamikë e re e shtetit social

Këtë njoftoi sot senatori zviceran Paul Rechsteiner në faqen e tij në Facebook:

“Në mëngjesin e sotëm, parlamenti zviceran miratoi një sistem të ri të sigurimeve shoqërore: përfitimi kalimtar për njerëzit nga mosha 60 vjeç, që janë kohë të gjatë të papunë dhe pa të drejtë përfitimi nga sigurimi i papunësisë, të cilët megjithë kërkimit të gjatë për një vend pune, nuk kanë arritur të gjejnë atë. Edhe nëse përfitimet janë modeste, kjo do të thotë që këta njerëz në të ardhmen do të kursyen nga zhytja në ndihmë sociale. Pas një kohe të gjatë, kjo arritje paraqet një e përparim socio-politik.”

Njoftimin në origjinal (në gjermnaisht) mund ta lexoni këtu!