Së bashku të dalim nga pandemia / Gemeinsam aus der Pandemie

Të dalim së bashku nga pandemia

Ndihmojeni vetëveten: Sa më shumë njerëz që vaksinohen në Zvicër, aq më shpejt do të përfundojë pandemia.

Vaksinimi ju mbron nga sëmundja e rëndë Covid 19, dhe zvogëlon rrezikun që ju të përhapni virusin dhe t’ua kaloni atë të tjerëve.

bag-coronavirus.ch/impfung
Infoline Covid-19-Impfung: 0800 88 66 44

Pse është i nevojshëm vaksinimi?

Koronavirusi është shumë ngjitës. Disa nga të sëmurët vuajnë nga sëmundje të rënda. Mbi 90% e pacientëve në repartet e kujdesit intensiv janë të pavaksinuar. Infeksioni mund të çojë gjithashtu në pasoja afatgjata: Simptomat e Covid-it të gjatë përfshijnë gulçim, rraskapitje dhe reduktim të performancës. Kjo mund të prekë adoleshentët dhe të rriturit.

Çfarë sjell vaksinimi?

Të gjitha vaksinat e miratuara në Zvicër janë shumë efektive dhe ju mbrojnë nga sëmundja e rëndë Covid 19. Vaksinimi gjithashtu zvogëlon rrezikun e transmetimit të virusit – kështu që ju mund të mbroni veten dhe ata që janë veçanërisht të rrezikuar, familjen, miqtë dhe mjedisin tuaj të punës. Sa më shumë njerëz të vaksinohen, aq më pak virusi qarkullon në shoqëri dhe aq më pak njerëz sëmuren ose vdesin nga korona virusi.

Disa nga përparësitë e vaksinimit:

 • Minimizon rrezikun e infektimit me korona virus.
 • Parandalon rrjedhat e rënda të Covid-19 dhe pasojat afatgjata.
 • Ul rrezikun e transmetimit të virusit.
 • Lehtëson barrën e sistemit të kujdesit shëndetësor.
 • Kontribuon dhe mundëson më shumë liri në jetën e përditshme.

Si funksionon vaksinimi?

Vaksinimi kundër Covid-19 i mundëson trupit të krijojë një mbrojtje imune të drejtuar posaçërisht kundër virusit. Pasi kështu trupi i ekspozuar ndaj virusit mbrohet dhe ai mund ta luftojë atë dhe të parandalojë sëmundjet. Vaksinimi forcon dhe trajnon sistemin tonë imunitar veçanërisht kundër korona virusit.

Cilat vaksina janë në dispozicion?

Në Zvicër aktualisht ekzistojnë dy vaksina mRNA dhe një vaksinë vektoriale. Ju mund të mësoni në vijim se si funksionojnë këto vaksina:

Video mRNA-Impfstoffe:
vimeo.com/491313737 

Video vektorbasierter Impfstoff:
vimeo.com/509670597

 

A është vaksinimi i sigurt?

Çdo vaksinë ka nevojë për miratim në Zvicër. Për ta arritur këtë, vaksina duhet të plotësojë kërkesa të larta sa i përket sigurisë, efektivitetit dhe cilësisë.

Instituti Zviceran i Mjekësisë Swissmedic ka kontrolluar dhe miratuar me kujdes vaksinat kundër Covid-19. Ato janë të sigurta dhe efektive.

Për kë rekomandohet vaksinimi?

 • Të gjithë personat e moshës 12 vjeç e lart
 • Gratë shtatzëna (për të mbrojtur nënën dhe fëmijën e palindur) dhe gratë gji dhënëse
 • I/e rikuperuar/ja (kërkohet vetëm një dozë vaksinimi, pasi një infeksion funksionon si një dozë vaksinimi)

Vaksinat mRNA rekomandohen vetëm për adoleshentët e moshës 12 deri në 17 vjeç, gratë shtatzëna dhe ato që ushqejnë fëmijën me gji dhe njerëzit me një sistem imunitar të dobësuar.

Ku mund të vaksinohem?

Vaksinimi mund të bëhet në qendrat e vaksinimit, spitale ose farmaci, te mjeku i përgjithshëm.

Shërbimet realizuese të vaksinimit. Pyesni për qendrat e vaksinimit në kantonin tuaj të vendbanimit në vegën vijuese: bag-coronavirus.ch/kantone

Ku mund të gjej më shumë informacion?

Të gjitha informacionet, adresat dhe shkarkimet e rëndësishme mund t’i gjeni në
bag-coronavirus.ch/impfung

Këtu përfshihen:

 • Informacione dhe video shpjeguese rreth vaksinimit
 • Faktet e vaksinimit
 • Informacion për certifikatën Covid
 • Materiali informativ si shkarkim
 • Informacion rreth udhëtimit

Infolin e vaksinimit Covid-19: 0800 88 66 44
Informacion mbi vaksinimin në gjuhë të tjera:

foph-coronavirus.ch/languages

Këtu gjeni të gjitha materialet e informacionit për Covid-19 për shkarkim në gjuhën tuaj.

Edhe informacione të tjera interesante gjeni në vijim:

Gemeinsam aus der Pandemie

Helfen Sie persönlich mit: Je mehr Menschen in der Schweiz geimpft sind, desto schneller ist die Pandemie beendet.

Die Impfung schützt Sie selbst vor einer schweren Covid-19-Erkrankung. Und sie reduziert das Risiko, dass Sie das Virus verbreiten und an andere weitergeben.

bag-coronavirus.ch/impfung
Infoline Covid-19-Impfung:
0800 88 66 44

Wieso braucht es die Impfung?

Das Coronavirus ist sehr ansteckend. Bei einem Teil der Erkrankten kommt es zu schweren Verläufen. Über 90 % der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen sind Ungeimpfte. Ansteckungen können auch zu Langzeitfolgen führen: Zu den Symptomen von Long Covid gehören Atemnot, Erschöpfung und verringerte Leistungsfähigkeit. Davon können Jugendliche und Erwachsene betroffen sein.

Was bringt die Impfung?

Alle in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe haben eine sehr hohe Wirksamkeit und schützen Sie vor einer schweren Covid-19-Erkrankung. Die Impfung reduziert auch das Risiko, das Virus weiterzugeben – so können Sie sich selbst und besonders gefährdete Personen in Ihrer Familie, Ihrem Haushalt, Ihrem Freundeskreis oder Ihrem Arbeitsumfeld schützen. Je mehr Personen geimpft sind, desto weniger zirkuliert das Virus in der Gesellschaft und desto weniger Menschen erkranken oder sterben am Coronavirus.

Die Vorteile der Impfung auf einen Blick:

 • Sie minimiert das Risiko einer Ansteckung mit dem
 • Sie verhindert schwere Verläufe von Covid-19 und
 • Sie senkt das Risiko, das Virus weiterzugeben.
 • Sie entlastet so das
 • Sie trägt dazu bei, dass mehr Freiheiten im Alltag möglich

Wie funktioniert die Impfung?

Die Covid-19-Impfung ermöglicht dem Körper, eine speziell gegen das Virus gerichtete Immunabwehr aufzubauen. Sobald der Körper dem Virus ausgesetzt ist, kann er es so bekämpfen und eine Erkrankung verhindern. Die Impfung stärkt und trainiert also unser Immunsystem ganz gezielt gegen das Coronavirus.

Welche Impfstoffe stehen zur Verfügung?

In der Schweiz stehen zurzeit zwei mRNA-Impfstoffe und ein Vektorimpfstoff zur Verfügung. Wie diese funktionieren, erfahren Sie hier:

Video mRNA-Impfstoffe:
vimeo.com/491313737 

Video vektorbasierter Impfstoff:
vimeo.com/509670597

Ist die Impfung sicher?

Jeder Impfstoff braucht in der Schweiz eine Zulassung. Dazu muss er hohe Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität erfüllen.

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat die Impfstoffe gegen Covid-19 genau geprüft und zugelassen. Sie sind sicher und wirken.

Wem wird die Impfung empfohlen?

 • Allen Personen ab 12 Jahren
 • Schwangeren Frauen (zum Schutz der Mutter und des Ungeborenen) und stillenden Frauen
 • Genesenen (nur eine Impfdosis nötig, da eine Infektion wie eine Impfdosis wirkt)

Für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren, schwangere und stillende Frauen sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem sind nur die mRNA-Impfstoffe empfohlen.

Wo kann ich mich impfen lassen?

Die Impfung kann in Impfzentren, Spitälern oder Apotheken, beim Hausarzt oder bei der Hausärztin und im Rahmen von mobilen

Angeboten durchgeführt werden. Erkundigen Sie sich jetzt nach Impfterminen in Ihrem Wohnkanton: bag-coronavirus.ch/kantone

Wo finde ich weitere Infos?

Auf bag-coronavirus.ch/impfung finden Sie alle wichtigen Informationen, Adressen und Downloads.

Dazu gehören:

 • Informations- und Erklärvideos rund um die Impfung
 • Fakten zur Impfung
 • Informationen rund ums Covid-Zertifikat
 • Infomaterialien als Download
 • Informationen rund ums Reisen

Infoline Covid-19-Impfung: 0800 88 66 44
Informationen zur Impfung in anderen Sprachen:
foph-coronavirus.ch/languages