Minatori Elton Debreshi – kandidati sindikalist për parlamentin shqiptar

Parë nga aspekti ekonomik kromi është metali më i rëndësishëm në Shqipëri. Aktualisht në qytetin e Bulqizës të Qarkut të Dibrës ekzistojnë 110 ndërmarrje,...

Arber Bullakaj u zgjodh në organin më të lartë drejtues të PS Zvicër

NJOFTIM PËR MEDIA nga Zëri progresiv dhe prointegra.ch Hilmi Gashi, Zvicër, 27 shkurt 2021 Në konferencën e sotme vjetore të Migrant*eve Socialdemokratë të PS Zvicër u...

Varfëria nuk është krim

E drejta për mbështetje në situatë emergjente është një e drejtë themelore. Kjo është e garantuar edhe në kushtetutë dhe është në dispozicion të...

Diaspora infuzion edhe për demokracinë e Kosovës

Kanë mbetur edhe pesë ditë deri në përfundimin e afatit për dorëzimin e fletëvotimeve përmes postës të paraparë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ),...

Zvicër: Mësimet nga lufta e grave për të drejtën e votimit

Për më shumë se 100 vjet, lëvizjet politike dhe sindikale në Zvicër janë mobilizuar për luftën për një demokraci barazimtare. Ato vazhdimisht konfrontoheshin me...

Heshtja tmerruese

Mos aprovimi për votim me postë i pothuajse një të pestës (1/5) së aplikimeve për regjistrim në listat e votimit për shtetasit e Kosovës...