Ruzhdi Ibrahimi: Çafka e bardhë e vogël para aterimit

Foto nga Ruzhdi Ibrahimi

Çafka e bardhë e vogël para aterimit