Bile Biene: Ftesë për tryezën e diskutimit

Bashkëvendosja e komunitetit shqiptar në Zvicër në vitin zgjedhor

Gjermanisht / Shqip

Të mërkurën me 23 shtator 2015
në Restorant Sonne në Biel,

Nga ora 19.30,
fillimi në ora 20.00,
Hyrja falas

Pas 4 javësh në Zvicër do të zgjedhjet parlamenti i ri. Cilat janë preokupimet aktuale të shqiptarëve në Zvicër? Ku ndihen ata të integruar dhe të pranuar dhe ku janë të diskriminuar? Si dhe ku mund të angazhohen shqiptarët politikisht, edhe pa pasur pasaportën zvicerane?
Shtatë politikan/e, nga të cilët dy me origjinë shqiptare, shtrojnë pyetjet e tyre dhe bisedojnë për temat, të cilat preokupojnë komunitetin shqiptar. Partia Socialdemokrate (PS) dhe sindikalistët shqiptar ju fton të merrni pjesë në debat dhe të shtroni pyetjet tuaja.

Themat:
Bashkëjetesa

Pjesëmarrja politike
Marrëveshja për Sigurimet Shoqërore Zvicër – Kosovë: Çka mund të kontribuojmë ne?!

Pjesëmarrës në tryezë:
Corrado Pardini, nga drejtoria qendrore e Unia-s, deputet nacional i PS-së;
Faton Topalli, deputet nacional në parlamentin e Kosovës;
Christine Häsler, kandidate për Senatin (Ständerat), Paria e Gjelbër;
Bashkim Rexhepi, kandidat për deputet nacional, PS Thun;
Daniela Musyoka-Hess, kandidate për deputete nacionale, PS Biel;
Jarno Bigler, kandidat për deputet nacional, PS Biel;
Dana Augsburger, kandidate për deputete nacionale, PS Biel

Për Informata & pyetje:

Xhabir Velija, PS Biel,
xhabir_v@hotmail.com • 079 259 56 66; ose
Eset Jashari
eset@gmx.ch • 078 687 61 95

CH_KS_v1_Bile_AL_Logo