Anulohet monodrama «Nostalgjia» e Mario Calivàs në Uster

157

Njoftojmë të interesuarit për të marrë pjesë në përcjelljen e shfaqjes së Monodramës «Nostalgjia» të shkrimtarit arbëresh, Mario Calivà, që ishte planifikuar për datën 26 Shkurt 2020 ora 18 në Uster se anulohet për një termin të mëvonshëm. Arsyeja e anulimit janë shkaqet shëndetësore në familje.

Përmes këtij njoftimi, Mario dhe ne organizatorët, me keqardhje ju kërkojmë falje, me dëshirën që në një termin më të përshtatshëm,  “Nostalgjia” të shfaqet para komunitetit