A do të ketë rritje të ekonomisë në Kosovë?

Delegacioni Kosovar në përbërje të ministrit të financave Bedri Hamza, po qëndronë në Ëashington, për të marrë pjesë nnë takimet vjetore të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar.

Ky i fundit ka thënë se Banka Botërore ka paraparë rritje ekonomike për Kosovën, nivelin e papunësisë si dhe pagat në institucionet publike apo rritjenn e pagesës me skemë sociale.

Por, pa marrë parasysh deklaratat e tyre papunësia në Kosovë mbetet akoma shumë e madhe, ku me shifra shprehett më e ulët se 30%. Nndërkohë që edhe faktori I daljes nga vendi për të kërkuar punë në vendet tjera, ka ndikuar shumë në rënien e zhvillimit ekonomik të vendit. Trendi i mos hapjes së vendeve të reja të punës dhe mos dhënia e mundësisë që qytetarët të kenë një vend pune, do të ishte e pamundur që ky parashikim të realizohej ashtu sic është paraparë, megjithatë, mbetet të shihet.