Rreth nesh

Ne jemi një ekip ndërdisiplinor me arsim të ndryshëm bazë, me studime të larta përfunduara si dhe me kualifikime, trajnime dhe përvoja të ndryshme profesionale…

Kryesisht jemi një ekip punonjësish socialë me arsimim të lartë të përfunduar në Zvicër në fushën e punës sociale, edukimit social, sociologjisë dhe shkencave politike, si dhe me trajnime shtesë me fokus në terapitë familjare ose mbikëqyrëse. Kemi gjithashtu edhe dekada përvojë profesionale në fushën e mbështetjes sociale familjare.

Përvoja jonë praktike dhe referencat:

 • Entet profesionale dhe institucionet e specializuara,
 • Konferenca tematike në institucionet e ndryshme: Leksione specifike për vendin e prejardhjes para së gjithash rreth migrimit, familjes, kulturës, fesë, traditës, shëndetit dhe kuptimit të sëmundjes, etj.
 • Institucionet dhe zyrat e autoriteteve komunale, kantonale dhe shtetërore (BAG, BFF, BFM, prokuroria për të rinj, sekretariatet për rini e familje, etj)
 • Ligjërues dhe trajnues në institucione arsimore të larta dhe universitare si HF (shkolla të larta universitare) dhe FHS (shkollat e larta profesionale për punë sociale) , v. a. nga fusha e punës sociale, arsimit dhe shëndetësisë (Cyrih, Winterthur, Luzern, Bernë, etj.)
 • Zyra e koordinimit dhe qendra e përbashkëta për migrantë dhe zviceranë
 • Qendra e këshillimit për azilkërkuesit dhe migrantët
 • Projektet integruese dhe parandalimi shëndetësor: Derman/SAH, Caritas, Heks, SRK (Kryqi i kuq zviceran), ISPS, IPTS (Instituti i traumës psikike të Zvicrës) , Radix, etj.
 • Projektet e Entit Federal për Migracion (BFM), Entit Federal për Shëndetësi (BAG)
 • Projektet me njerëz që vuajnë nga traumat e luftës dhe njerëz me ngarkesa të ndryshme post-traumatike.
 • Pjesëmarrja si arsimtar, trajnues
 • Puna pjesëmarrëse në projektit mbi sistemin shëndetësor të Zvicrës me migrantët, ndër të tjera edhe rreth varësisë dhe SIDA-s.
 • Projektet e bashkëpunimit për zhvillim të vendeve të Ballkanit përendimor
 • Dekada të tëra të përvojës profesionale dhe me kohë të pjesshme gazetareske dhe IT-së.